top of page

Cookie- & privacyverklaring

 weet wat je deelt 

Zuivere Copy gebruikt alleen noodzakelijke en statistische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. In deze cookie- en privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Zuivere Copy verwerkt, hoe en waarom. En hoe je bepaalde informatie die is verzameld kunt inzien, aanpassen of laten verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Zuivere Copy?

 

Zuivere Copy is gevestigd aan aan Bloys van Treslongstraat 16 - 2 in Amsterdam.

Michèle van Hal is de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via michele@zuiverecopy.nl

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (wanneer verstrekt) verwerken:

 

 • Voor- en achternaam

 • Bedrijfsnaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres en locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaattype

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact

Met welk doel verwerkt Zuivere Copy persoonsgegevens?

 • Om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

 • Om je een offerte of aanbieding te kunnen doen

 • Om teksten en andere diensten bij je af te leveren

 • Om facturen te innen en betalingen te doen

 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte

 • Om te zien of onze marketinginspanningen effect hebben

Gevoelige persoonsgegevens

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze daarvoor toestemming hebben van ouders of voogd. De website kan alleen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat Zuivere Copy zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@zuiverecopy.nl, dan verwijderen we deze informatie uiteraard direct.

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Zuivere Copy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 
Hoe lang bewaart Zuivere Copy persoonsgegevens?

Zuivere Copy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zo bewaart Zuivere Copy de administratie zeven jaar (= wettelijke bewaarplicht). Gegevens worden bewaard tot de wettelijke verplichte bewaartermijn verloopt.


Delen van persoonsgegevens met derden

 

Voor de duidelijkheid: Zuivere Copy verkoopt geen persoonsgegevens. Wel deelt Zuivere Copy persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan het delen van persoonsgegevens van opdrachtgevers met onze boekhouder.

 

Cookies


Zuivere Copy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies via Google Analytics, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees hoe je cookies verwijdert.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zuivere Copy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar je te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@zuiverecopy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Zuivere Copy wil je er op wijzen dat je een klacht in kunt dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Zuivere Copy persoonsgegevens beveiligt


Zuivere Copy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zuiverecopy.nl

bottom of page